Veelgestelde vragen

Wat doet Tree to Be?

Tree to Be is een aanjager van vernieuwende, creatieve en inspirerende oplossingen rondom biodiversiteitsherstel, verbetering van de leefomgeving en klimaatadaptatie. Tree to Be ontwikkelt in het bijzonder concepten en programma’s om bewustwording te creëren over het belang van herbebossing en andere methoden voor vergroening van onze leefomgeving.

Bedrijven en organisaties kunnen hiermee praktische, inspirerende en effectieve impact bereiken in kader van hun duurzaamheidsagenda of strategie.

Waarom Tree to Be?

De initiatiefnemers van Tree to Be hebben ruime ervaring met duurzame thema’s zoals CO2-compensatie, klimaatproblematiek, trends en ontwikkelingen, en in het bijzonder bosbescherming en bosaanplantprojecten wereldwijd. Tevens beschikken zij over kennis en ervaring vanuit het bedrijfsleven. Ondanks het toenemende draagvlak en urgentie om aan klimaatherstel te doen moet er nog veel werk verzet worden om mensen en organisaties bewust te maken van de problematiek en nog belangrijker: de oplossingen.

Hierbij speelt als extra probleem dat veel mensen en organisaties door de bomen het bos niet meer zien. Dit is een gevolg aan de veelheid aan meningen, visies, richtingen en oplossingen die worden aangereikt. Feit is echter wel dat natuurlijke ecosystemen de basis van ons bestaan zijn en dat biodiversiteit daarin een sleutelrol speelt.

Tree to Be wil daarom op een positieve, eenvoudige en inspirerende manier bijdragen aan het vergroten van bewustwording rondom de meerwaarde van bomen en bossen in alle facetten van onze samenleving en samen zorgen dat ontbossing wordt omgevormd naar herbebossing.

Waarom bossen?

Vrijwel iedereen voelt de urgentie van de klimaatverandering en het feit dat we samen iets moeten doen. Een van de dingen die ons direct raakt is het feit dat de biodiversiteit aan het verdwijnen is: voor iedere boom die geplant wordt, verdwijnen er weer twee. En hier zijn alle mooie, grootschalige initiatieven om bomen te planten in meegenomen.

Wereldwijd hebben we te maken met circa twee miljard hectare aan gedegradeerd land. Dat is twee maal het oppervlak van Europa. Onder gedegradeerd land verstaan we extreem droge gebieden, uitgeputte bodems en beschadigd land als gevolg van onder andere niet-duurzaam landgebruik, grondstofwinning en ontbossing. Deze gronden vinden we niet alleen in verre tropische gebieden, maar ook dichterbij huis. Denk aan Portugal, Spanje – en ook Nederland.

Bomen en bossen spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van biodiversiteit, een gezonde leefomgeving, en het tegengaan van negatieve effecten rondom klimaatverandering. Ze geven ons lucht, water en voeding. Ze verminderen fijnstof, voorkomen erosie, gebruiken CO2 voor hun groei en koelen de omgeving en daarmee de planeet. Geen wonder dat klimaatwetenschappers meer en meer het belang zijn gaan inzien van bomen en bossen.

Ook bij een circulaire economie, duurzame landbouw en het weerbaar maken van het land tegen veranderende weerspatronen, kunnen bomen en bossen een belangrijke rol spelen.

Hoe zorgen jullie dat er bomen worden geplant?

Bomen planten kun je niet zomaar overal doen. Je wilt wel dat ze het effect hebben wat we beogen. Zodat ze niet alleen zorgen voor voeding, schoonheid en schaduw, maar zodat ze ook optimaal bijdragen aan de verkoeling en bevochtiging van de aarde.

Elk land, regio, project is anders en vraagt om andere dingen. Ook de kosten van het planten, de boomsoorten en de overlevingskansen van een boom variëren per project. Om te zorgen dat de gelden op de best mogelijke manier met het grootste effect worden besteed, selecteren we de projecten zorgvuldig en werken we samen met de meest ervaren technische partners.

Zo werken wij o.a. samen met Face the Future, Borgman Beheer en Africa Wood Grow. Deze gerespecteerde organisaties hebben jarenlange kennis en ervaring met de technische kant van bosprojecten.

Wat kan ik als bedrijf of organisatie doen met Tree to Be?

Stel je wilt als organisatie laten zien dat je oprecht werk maakt van duurzaamheid. Je neemt maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus en je hecht belang aan een duurzame wereld. Dan wil je daarvan natuurlijk ook graag je medewerkers, partners en klanten deelgenoot maken. En daarmee hen ook inspireren zorg te dragen voor de natuur, omgeving en het klimaat.

Bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar een praktische, tastbare en een inspirerende invulling voor hun duurzaamheidsagenda of strategie kunnen bij Tree to Be terecht. Dit kan in het bijzonder als een bedrijf of organisatie wil bijdragen aan herbebossing, klimaatadaptatie, en een toekomstbestendige leefomgeving.

Voor alles beseffen we dat een duurzame actie bij uw bedrijf of organisatie moet passen, en samen met u zorgen we ook voor een inspirerende manier van communiceren.

Hoe kan ik als individu bijdragen aan de activiteiten van Tree to Be?

Als individu kun je eenvoudig bijdragen met een donatie. De stichting werkt ook met vrijwilligers. Als je je wil inzetten om het verhaal verder te vertellen of wil bijdragen aan de groei van dit initatief, dan kun je ook met ons contact opnemen. Er worden ook geregeld vacatures geplaatst.

Is het mogelijk om mijn CO2-uitstoot te compenseren met bomen?

Er zijn veel factoren die een effect hebben op de CO₂ opname. Bijvoorbeeld welke bomen en andere vegetatie zijn geplant, welke bodemsoort, welke locatie etc. Een bos in tropische gebieden legt bijvoorbeeld doorgaans meer CO2 vast dan een bos in Europa. Wel kunnen we aannemen dat een gemiddelde (volwassen) boom in Nederland c.a. 20-25 kg per jaar opneemt.

Het eenvoudige antwoord is dat het mogelijk is om bij te dragen aan CO2-compensatie met bomen. In bepaalde gevallen bieden emissiecertificaten (CO2 of carbon credits) een uitkomst.

Vanuit Tree to Be gaan we uit van een gemiddelde opslagcapaciteit van 20-25 kg per volwassen boom, en een gemiddelde CO2-opslag van 10 ton per hectare.

Is het mogelijk om deze bossen te bezoeken?

Jazeker. Vrijwel alle gebieden zijn vrij te bezoeken. De bossen in Nederland waaraan we bijdragen zijn voor publiek toegankelijke gebieden. De vele wandelpaden bieden ruime mogelijkheid om te genieten van de omgeving.

« Terug naar home