Gesprek met Fera Overdiep

Fera is 20 jaar en woont sinds vier maanden op kamers in Den Haag. Lekker dicht bij het strand en de Haagse bosjes, zodat ze naar hartenlust kan golfsurfen en hardlopen. Want zij is een echt buitenmens: al van jongs af aan heeft Fera een passie voor de natuur.  Niet verwonderlijk dus dat ze ook graag haar steentje wil bijdragen aan het klimaat. Sinds begin april 2020 loopt Fera een tienweekse stage bij Tree to Be. We zijn benieuwd hoe het haar vergaat.

Hoe kwam je bij de keuze voor opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling bij de Haagse Hogeschool?

“Als kind was ik altijd al bezig met natuur en milieu. Ik was ook lid van het Wereld Natuur Fonds en ik vond natuur en dieren geweldig. Daarnaast hou ik ook heel erg van creativiteit: ontwerpen en dat soort dingen doen. In deze opleiding komt dat, naast de natuur, ook aan bod. Het gaat bij Ruimtelijke Ontwikkeling om gebiedsontwikkeling met de nadruk op duurzaamheid. Hoe maak je zo’n gebied duurzaam, en toekomst- en klimaatbestendig. Om de gebieden in kaart te brengen moet je schetsen maken, en je moet met innovatieve, aparte ideeën komen om het eruit te laten springen. Daar kan ik mijn creativiteit in kwijt.”

Hoe kwam je bij Tree to Be terecht en wat doe je precies in je stage?

“Dit is mijn eerste stage. Mijn docent Cees zag een goede opdracht voor mij bij Tree to Be.

Ik doe hier onderzoek naar geschikte gebieden in Nederland waar bosontwikkeling kan worden gerealiseerd. Dat is best wel lastig, want er zijn heel veel mogelijkheden en voor je dat hebt uitgezocht, ben je wel heel lang bezig. Dus ik heb uiteindelijk per provincie gekeken naar welke grote projecten daar al zijn. Daarbinnen kunnen vaak weer kleinere deelprojecten ontstaan.”

Je bent nu een maand bezig, hoe ver ben je al?

“Ik heb de ontwikkelgebieden in beeld gebracht. Dus ik heb onderzoek gedaan naar wat de provincies doen en wat hun beleid is op het gebied van natuur en landschap: wat zijn de visies, de wetgeving, welke regelingen zijn er. Elke provincie stelt namelijk andere eisen. Per provincie heb ik de ontwikkelgebieden of herstelgebieden, die ze daarvoor hebben aangewezen, in kaart gebracht. Op de kaart kun je klikken en dan zie je meteen alle informatie.”

Hoe ga je de komende weken verder?

“Vorige week heb ik de stakeholders benaderd. Dat zijn twee provinciën, twee landschappen, twee organisaties en twee echte projecten. Nu wacht ik op hun reacties, want ik wil interviews met hen afnemen. Intussen ben ik verder bezig met de achtergrondinformatie voor het studieverslag.

De interviews ga ik doen om te ontdekken waar eventueel bos nodig is, en waar wel en geen bos kan in Nederland. Ik ben ook wel benieuwd hoe de verschillende organisatie kijken naar samenwerking en ga ze vragen stellen over hun visies, wetten en regels. Juist omdat er zoveel verschillende stakeholders zijn, is het interessant om te vergelijken hoe iedereen er mee om gaat. En stel dat zo’n organisatie je partner zou worden, hoe gaat dat dan in zijn werk?

Wat hoop je achter te laten voor Tree To Be?

“Ik wil graag alle gebieden in kaart brengen en per gebied aangeven waar de mogelijkheden zitten voor samenwerking met Tree to Be. Ook hoop ik dat de contacten die ik nu leg, van nut kunnen zijn voor de toekomst.”

Wat heb je geleerd in je stage tot nu toe?

“Het is heel leuk om stage te lopen bij een start-up. De samenwerking en de communicatie met Adit is echt heel goed en dat geeft een fijn gevoel. Ik heb ook ontdekt dat ik alles wat ik te weten kom over de natuur echt heel interessant vind en er meer over wil weten. Waar ik wel erg aan moet wennen is de lange dagen. Elke dag werken vind ik best pittig en als ik ’s avonds na een half uur fietsen thuiskom dan ben ik best moe. Dus ik ben ook wel blij dat ik nog een paar jaar mag studeren!”

« Terug naar home