Releaf the Planet

Er wordt steeds vaker opgeroepen en gepleit om minder te vliegen, “flight shaming”. Is minder vliegen dan de beste oplossing? Wat je niet uitstoot hoef je immers niet te compenseren. CO2-compensatie draagt echter niet per se bij aan een betere leefomgeving. Mondiaal is namelijk al te veel CO2 in de lucht. Met alleen compensatie haal je deze niet weg. Het terugdringen van broeikasgassen is zeker niet het enige dat we kunnen doen, maar wel één eerste nodige stap. 

De behoefte om te reizen en om in verbinding te staan zal altijd blijven. Tegelijkertijd zien we een toenemende druk vanuit de maatschappij om in actie te komen in het kader van milieu – en klimaatproblematiek.

Bijdragen aan behoud en herstel van ecosystemen, waaronder bossen, biedt veel voordelen voor ons milieu, naast bestaande maatregelen zoals compensatie of minder vliegen. Door bomen te planten krijgen we snel veel goeds terug: Ze geven ons zuurstof, water en voeding. Ze verminderen fijnstof, nemen stikstof op, gebruiken CO2 voor hun groei en koelen de omgeving.

Toch is het zo dat voor elke boom die geplant wordt er twee verdwijnen. En dit is nog met alle grootschalige initiatieven meegerekend. Deze onbalans kan niet meer blijven. Daarom kunnen we enorm bijdragen door samen bomen te gaan planten.

Releaf the Planet is een exclusief concept gericht op een inspirerende en duurzame reiservaring voor vliegpassagiers.

 

 

 

« Terug naar home