ERaaS

Kunnen datacenters meer doen in de strijd tegen klimaatverandering dan het eigen energieverbruik en de CO2-uitstoot verminderen? Wij denken van wel. Wij hebben een aanpak ontwikkeld die we ‘Ecological Recovery as a Service’ noemen. Datacenters kunnen hierbij een sleutelrol spelen.

Bomen zijn de enige écht duurzame technologie om veel problemen als gevolg van onze klimaatuitdagingen te helpen oplossen. Ze geven ons lucht, water en voeding. Ze verminderen fijnstof, voorkomen erosie, gebruiken CO2 voor hun groei en koelen de omgeving en daarmee de planeet. Geen wonder dat klimaatwetenschappers meer en meer het belang zijn gaan inzien van bomen en bossen.

Om echt klimaatneutraal te zijn, is het terugdringen van broeikasgassen niet het enige dat we kunnen doen. Dit is slechts een eerste stap. Samen dienen we te zorgen dat de ecosystemen optimaal kunnen blijven functioneren.

De positieve impact die datacenters daarbij kunnen hebben is enorm aangezien de uitdagingen rondom energie, warmte, CO2 en verstoorde weerspatronen steeds groter worden. Daarom willen wij samen met de datacentersector kijken hoe deze op een positieve manier een sleutelrol kan spelen bij ERaaS, ofwel Ecological Recovery as a Service.

« Terug naar home